Despre noi

Philobiblon apare de două ori pe an ca publicaţie a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj. Fiind o revistă indexată în baze de date internaționale, limba de publicare este engleza.

Textele propuse spre publicare şi volumele pentru recenzare vor fi trimise pe adresa philobiblon.cluj@gmail.com

Profilul revistei Philobiblon se defineşte prin logo-ul Idei-Cărţi-Societate-Lecturi. Publicaţia noastră promovează analize şi studii multidisciplinare din domeniul socio-uman (istorie, istoria culturii, filosofie, etică, estetică, antropologie, sociologie, critică şi teorie literară, lingvistică, istoria artelor, biblioteconomie şi ştiinţa informării etc.), încurajând cu precădere acele cercetări pluridisciplinare în care raportul Idei-Cărţi-Societate-Lecturi este analizat din perspective diferite, dar convergente şi cu deschideri spre o mai bună cunoaştere şi conceptualizare a lumii în care trăim.

Revista Philobiblon oferă un cadru multidisciplinar de manifestare şi comunicare academică pentru cercetători din universităţile româneşti şi străine, al căror domeniu de investigaţie este cartea şi rolul culturii scrise în evoluţia civilizaţiei, precum şi problematizarea printr-o lectură constructivă şi semnificativă a ideilor (istorice, politice, sociale şi culturale) care au determinat şi influenţat schimbările la nivelul societăţii. Philobiblon reprezintă un forum deschis, dinamic pentru cercetările care aduc un aport multidisciplinar fecund în cunoaşterea şi analiza domeniului vast al cărţii şi culturii, în general, situându-se astăzi, în raport cu societatea informaţională, într-o continuă reevaluare.

Revista Philobiblon cuprinde două rubrici permanente: Studii. Articole şi rubrica de recenzii.

De-a lungul timpului, Philobiblon a avut o serie de subtitluri diferite, frecvența apariției revistei oscilând între unul și două numere pe an:

  • 2011- prezent - Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities - 2 numere pe an
  • 2009 - 2010 - Philobiblon – Journal of the Lucian Blaga Central University Library - 1 volum pe an
  • 1998 - 2008 - Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library - 1 volum pe an
  • 1996 - 1997 - Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library - 2 numere pe an

Volumele Hermeneutica Bibliothecaria sunt antologii în limba română ale studiilor publicate în engleză în Philobiblon cu tematică bibliologică. Aceasta conține analize și articole având ca teme aspecte legate de instituțiile și de profesiile bibliotecare. Ultimul volum al publicației a fost editat în anul 2011.