Despre noi

Philobiblon apare de două ori pe an ca publicaţie a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj. Fiind o revistă indexată în baze de date internaționale, limba de publicare este engleza.

Textele propuse spre publicare şi volumele pentru recenzare vor fi trimise pe adresa philobiblon.cluj@gmail.com

Profilul revistei Philobiblon se defineşte prin logo-ul Idei-Cărţi-Societate-Lecturi. Publicaţia noastră promovează analize şi studii multidisciplinare din domeniul socio-uman (istorie, istoria culturii, filosofie, etică, estetică, antropologie, sociologie, critică şi teorie literară, lingvistică, istoria artelor, biblioteconomie şi ştiinţa informării etc.), încurajând cu precădere acele cercetări pluridisciplinare în care raportul Idei-Cărţi-Societate-Lecturi este analizat din perspective diferite, dar convergente şi cu deschideri spre o mai bună cunoaştere şi conceptualizare a lumii în care trăim.

Revista Philobiblon oferă un cadru multidisciplinar de manifestare şi comunicare academică pentru cercetători din universităţile româneşti şi străine, al căror domeniu de investigaţie este cartea şi rolul culturii scrise în evoluţia civilizaţiei, precum şi problematizarea printr-o lectură constructivă şi semnificativă a ideilor (istorice, politice, sociale şi culturale) care au determinat şi influenţat schimbările la nivelul societăţii. Philobiblon reprezintă un forum deschis, dinamic pentru cercetările care aduc un aport multidisciplinar fecund în cunoaşterea şi analiza domeniului vast al cărţii şi culturii, în general, situându-se astăzi, în raport cu societatea informaţională, într-o continuă reevaluare.

Revista Philobiblon cuprinde două rubrici permanente: Studii. Articole şi rubrica de recenzii.

Philobiblon a avut o serie de subtitluri diferite, frecvența apariției revistei oscilând între unul și două numere pe an:

Volumul I. Numerele 1-2 / 1996, 134 p.

Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: EUROPEANISM AND EUROPEANIZATION

LIBRARIANSHIP: A CHANGING PROFESSION IN A TRANSITIONAL SOCIETY: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

Volumul II. Numărul 1 / 1997, 136 p.

Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: AXIOLOGICAL OPENINGS AND CLOSURES

A CHANGING PROFESSION IN A TRANSITIONAL SOCIETY: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

VARIA: THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul II. Numărul 2 / 1997, 237 p.

Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: EXISTENTIAL DISPOSITIONS

A CHANGING PROFESSION IN A TRANSITIONAL SOCIETY: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

VARIA: THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul III. Numărul 1-2 / 1998, 319 p.

Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: DICTIONARIES - BACKGROUNDS AND HORIZONS

A CHANGING PROFESSION IN A TRANSITIONAL SOCIETY: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

VARIA: THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul IV-V-VI-VII. 1999-2002, 538 p.

Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: HISTORY AND MEMORY

A CHANGING PROFESSION IN A TRANSITIONAL SOCIETY: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

VARIA: THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul VIII-IX. 2003-2004, 573 p.

Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: CENSORSHIP AND THE BARRIERS OF FREEDOM

A CHANGING PROFESSION IN A TRANSITIONAL SOCIETY: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

VARIA: THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul X-XI. 2005-2006, 603 p.

Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: MUSIC AND EXISTENCE

LIBRARIANSHIP: HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul XII. 2007, 457 p.

Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: ADRIAN MARINO AND HIS HORIZONS

LIBRARIANSHIP: HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul XIII. 2008, 672 p.

Philobiblon – Bulletin of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: LIVING AND DYING LIFE

LIBRARIANSHIP: HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul XIV. 2009, 602 p.

Philobiblon – Journal of the Lucian Blaga Central University Library

CULTURE, BOOKS, SOCIETY: THE ENVIRONMENT

LIBRARIANSHIP: HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul XV. 2010. 601 p.

Philobiblon – Journal of the Lucian Blaga Central University Library

SCIENCE, CULTURE, BOOKS, SOCIETY: TIME, PAST, FUTURE, HISTORY

LIBRARIANSHIP: HERMENEUTICA BIBLIOTHECARIA: DATA - CONDITIONS - POSSIBILITIES

THE SPECIAL COLLECTIONS OF THE LIBRARY

MISCELLANEA

Volumul XVI. Numărul 1. (Ianuarie-Iunie) 2011, 1-285 p.

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XVI. Numărul 2. (Iulie-Decembrie) 2011, 286-634 p.

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XVII. Numărul 1. (Ianuarie-Iunie) 2012, 1-316 p.

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XVII. Numărul 2. (Iulie-Decembrie) 2012, 317-634 p.

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XVIII. Numărul 1. (Ianuarie-Iunie) 2013, 1-236 p.

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XVIII. Numărul 2. (Iulie-Decembrie) 2013, 237-536 p.

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XIX. Numărul 1. (Ianuarie-Iunie) 2014, 1-282 p.

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XIX. Numărul 2. (Iulie-Decembrie) 2014, 283-615 p.

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XX. Numărul 1. (Ianuarie-Iunie) 2015, 1-259 p.

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XX. Numărul 2. (Iulie-Decembrie) 2015

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

MAN - BOOK - KNOWLEDGE - SOCIETY

MISCELLANEA

Volumul XXI (2016) - în prezent

Philobiblon – Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities

IDEAS • BOOKS • SOCIETY • READINGS

Volumele Hermeneutica Bibliothecaria sunt antologii în limba română ale studiilor publicate în engleză în Philobiblon cu tematică bibliologică. Aceasta conține analize și articole având ca teme aspecte legate de instituțiile și de profesiile bibliotecare. Ultimul volum al publicației a fost editat în anul 2011.