Etică și Malpraxis

Pentru a respecta etica muncii intelectuale și copyright-ul, dar și pentru a evita orice formă de malpraxis în acest sens, articolele care nu respectă următoarele condiții nu vor fi publicare în revista Philobiblon:

  1. Originalitatea articolelor trimise revistei trebuie să fie incontestabilă, orice idei care nu aparțin autorului vor fi semnalate în cadrul aparatului de note și vor indica sursa completă.
  2. Autorii vor completa, vor semna și vor trimite redacției în format .pdf declarația privitoare la originalitatea studiului lor, precum și Acordul de Copyright . Aceste documente au valoare juridică expresă.

Prevenirea și combaterea plagiatului:

Tentativele de plagiat descoperite în procesul de evaluare al articolelor au următoarele consecințe:

  1. Refuzul publicării textului în cauză.
  2. Eliminarea definitivă a autorului din rândul posibililor autori ai revistei Philobiblon.
  3. Informarea oficială a institutului de învățământ superior sau a intitutului de cercetare de care apaține autorul.
  4. Informarea comunității științifice și a opiniei publice.

În cazul în care redacția primește sesizări sau apar suspiciuni de plagiat în legătură cu un text deja publicat, în urma verificării și validării suspiciunilor respective, măsurile luate sunt după cum urmează:

  1. În cazul unui autor cetățean român: redacția va apela la Index of allegations of plagiarized works in Romania și va depune o plângere la Procuratură pe baza legii dreptului de autor, folosindu-se de valoarea juridică a declarației autorului; pe lângă procedura legală, redacția va întreprinde toate demersurile enunțate mai sus, privitoare la tentativele de plagiat.
  2. În cazul în care autorul nu este cetățean român: redacția va informa instituția de învățămând superior / instituția de cercetare de care aparține autorul și îi va pune la dispoziție toate documentele necesare, inclusiv declarația autorului privitoare la originalitatea textului; redacția va informa cele mai cunoscute baze de date internaționale (Thomson Reuters, Ebsco, ProQuest, Scopus, ERIH, CEOL etc.) și va publica o luare de poziție oficială.

Privitor la orice probleme legate de plagiat, revista Philobiblon se ghidează după „What Constitutes Plagiarism?” din Harvard Guide to Using Sources