Informații pentru autori

Textele propuse pentru publicare și volumele pentru recenzare sunt așteptate pe adresa redacției: philobiblon.cluj@gmail.com

Articolele se predau redactate în format Word (.doc), cu setări de pagină după cum urmează: format B5, litere Times New Roman de 11 pct., cu spaţiu între rânduri 1 şi toate marginile de 2.2 cm, "justified". Acest format se cere în cazul tuturor articolelor, indiferent de limba în care au fost redactate inițial. Revista este în limba engleză, dar sunt așteptate articole și în limbile română și maghiară, cu condiția de a fi ulterior traduse pentru publicare.

Revista nu poate asigura traducerea în engleză a tuturor articolelor trimise inițial în română și maghiară. De aceea, după acceptarea lor de către avizatorii interni, redacția poate solicita autorilor traducerea articolelor în limba engleză.

Articolele trebuie să fie însoțite de un Abstract de nu mai mult de 100 de cuvinte și de 5-6 Keywords, incluse între titlu, autor și textul articolului. Vă rugăm să includeți numele dvs. complet, instituția de care aparțineți și adresa dvs. de email.

Autorii sunt rugați să aibă în vedere faptul că revista se adresează atât unui public autohton, cât și unui public internațional, care poate avea nevoie de explicații suplimentare cu privire la evenimentele, fenomenele, aspectele generale care țin de o anumită cultură națională, regională sau locală. Citatele în limbile de circulație internațională vor fi redate în limba originală, și nu în traducere română sau maghiară, sau, după caz, în traducerea engleză general acceptată. În cazul citatelor în alte limbi străine, revista și autorul vor găsi o soluție acceptabilă de ambele părți.

Indicațiile pentru construcția aparatului de note se regăsesc în The Chicago Manual of Style, ed. a 16-a, (Chicago: University of Chicago Press, 2003), în sistemul de documentație Note-Bibliography system

Textele propuse pentru publicare nu trebuie să depășească limita de 50.000 de semne, limită care include aparatul de note și eventualele anexe. Drept condiție a publicării, autorilor li se va solicita completarea și semnarea Formularului de Declarație privind drepturile de autor și originalitatea lucrării. Această declarație are valoare juridică.

În editarea tabelurilor, graficilor, sau imaginilor, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că Revista în varianta printată apare în alb- negru (unele imagini, dacă este strict necesar, pot fi însă tipărite color), în format B5, litere Times New Roman de 11 pct.spaţiu între rânduri 1, şi margini de 2.2 cm. În cazul în care nu puteţi preda articolul redactat în formatul cerut, vă rugăm să editaţi tabelele etc. din textul Dvs. în aşa fel încât să poată fi reeditate ulterior, atât din punctul de vedere al mărimii, cât şi al textelor şi datelor din interiorul lor care vor trebui traduse.