Propuneri de Articole

Textele propuse pentru publicare sunt așteptate pe adresa redacției philobiblon.cluj@gmail.com.

Așteptăm articole, studii, recenzii, semnalări editoriale dintr-o largă varietate de științe umaniste. Profilul revistei este multidisciplinar și, astfel, încurajăm deschiderea subiectelor spre abordări originale cât mai curajoase care includ direcții umaniste complementare. Domeniile umaniste avute în vedere sunt: istorie, filosofie, antropologie, teorie și critică literară, comunicare, lingvistică, teoria și critica artelor, biblioteconomie și bibliologie.

Condiția principală a acceptării unui text pentru publicare este încadrarea subiectului în liniile stabilite de logo-ul Idei-Cărți-Societate-Lecturi. Încurajăm abordarea temelor de importanță și relevanță actuală, cercetările care aduc viziuni originale proaspete asupra problemelor prezente în universul științific umanist de astăzi.

Preferăm textele trimise în limba engleză, dar acceptăm, într-o primă fază, și textele trimise în limbile română și maghiară. Ulterior, după aceptarea textului de către avizatorii interni, redacția poate solicita din partea autorului o traducere a textului în limba engleză.

Textele propuse pentru publicare nu trebuie să depășească limita de 50.000 de semne, limită care include aparatul de note și eventualele anexe.