Indexare

Revista este difuzată full-text în:

Platforma EBSCOhost de la EBSCO Publishing Co. în următoarele Baze de date

ProQuest – Research Library Database - din 2012 - prezent

 

Revista este indexată în:

Clarivate Analytics - din 2016 - prezent

ERIH Plus - European Reference Index for the Humanities and Social Science - din 2014 - prezent

Scopus-SciVerse - din 2011 - prezent

WorldCat (catalog colectiv - în peste 420 mari biblioteci din întreaga lume);

SCImago Journal & Country Rank