Trecuturi în dispută. Regimul comunist din România în literatura istorică din perioada 1990-2015 / Disputed Pasts. The Romanian Communist Regime in the historical literature of the 1990-2015 period, Cluj- Napoca: Argonaut, 2020

Eleonora-Maria POPA
Trecuturi în dispută. Regimul comunist din România în literatura istorică din perioada 1990-2015 / Disputed Pasts. The Romanian Communist Regime in the historical literature of the 1990-2015 period, Cluj- Napoca: Argonaut, 2020
Recenzie de: 
Alexandru AIOANEI
Email autor: 
aioaneial@gmail.com
Abstract: