Expertiza etică şi bioetică. Studii de caz/Ethical expertise and bioethics. Case Studies, Cluj-Napoca: Limes, 2010, 250 p.