Comunicare simbolică şi seducţie/Symbolic communication and seduction, Bucharest: Tritonic, 2014, 134 p.